Voor cliënten

Cliënten

Bij Multi Plus Zorg draait alles om jou als cliënt. We zijn trots op onze cliënten. We zijn blij dat wij jou kunnen helpen bij het bereiken van je doelen.

WLZ

Multi Plus Zorg heeft een contract met Zorgkantoor Zilveren Kruis. Dat betekent dat wij de zorg leveren in de vorm van Zorg in Natura. Het is niet mogelijk om dit in de vorm van een Persoonsgebonden budget aan te bieden.

WMO

Multi Plus Zorg heeft een contract met de Gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek voor zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Jeugdhulp

Hooggespecialiseerde Jeugdhulp door ervaren professionals met kennis van de straat.

Forensische zorg

Multi Plus Zorg heeft een contract met het DJI voor forensische zorg 18+. Dat betekent dat je bij ons terecht kunt met een strafmaatregel om terug te keren in de maatschappij na detentie.

AKJ

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de privacy van websitebezoekers, onze cliënten en betrokkenen en onze medewerkers. Via onze website kunnen gegevens verzameld worden door middel van het aanmeldformulier. Hoe wij daar mee omgaan is toegelicht op het aanmeldformulier en de pagina voor het aanmelden van cliënten.