Cliënt aanmelden

Aanmelden

Verwijzers, jeugdigen zelf en ouders kunnen een verzoek indienen voor een vooroverleg. Je kunt het formulier vooroverleg downloaden, invullen per post of e-mail sturen. Vergeet niet om de overige documenten, vermeld in het formulier, mee te sturen.

U kunt het formulier vooroverleg downloaden als Word document. Nadat u deze heeft ingevuld, kunt u het versturen naar:

Per e-mail naar: info@multipluszorg.nl of per post naar ons postadres:

Postadres
Laan van Vlaanderen 329
1066 WB Amsterdam

Privacy

De wijze waarop wij omgaan met uw gegevens ligt vast in ons privacyreglement. U kunt de actuele versie altijd via onze website downloaden. Het aanmeldformulier komt meestal via de e-mail of post binnen. Wij slaan dit document op in het voorlopige cliëntdossier. Als de aanmelding niet leidt tot de start van een zorgtraject vernietigen wij het document binnen 1 maand, tenzij het wettelijk gezien langer bewaard moet worden. Dit communiceren wij dan naar u. Mails met aanmeldformulieren worden binnen 6 maanden verwijderd van de e-mailserver.

Wat kunt u verwachten na het insturen van het aanmeldformulier?

Wij nemen doorgaans dezelfde dag bij binnenkomst telefonisch of per e-mail contact op met degene die de aanmelding heeft gedaan. Tijdens een telefonisch overleg gaan wij na of we op basis van de eerst verkregen informatie een passend aanbod kunnen bieden. Als dat het geval is zullen wij een kennismakingsgesprek inplannen. Als wij geen passend aanbod kunnen doen leggen wij de aanmelding terug bij de aanmelder.