Klachten

Klachten

Klachten geven ons belangrijke informatie over de verbeterkansen, maar over de behoeften en wensen van degene die de klacht indient.

Klachten

Als je klachten hebt over (verplichte) zorg of vragen over uw rechten, dan kun je ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Multi Plus Zorg, maar van de onafhankelijke Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Als vertrouwenspersoon ondersteunt zij de cliënt of medewerker bij vertrouwelijke kwesties of klachten.

  • zij kan je informatie geven over jouw rechtspositie als cliënt of medewerker;
  • zij kan je ondersteunen in gesprek met de zorgorganisatie of behandelaar/begeleider;
  • zij kan je ondersteunen bij het indienen van een klacht;
  • zij kan je bijstaan bij het behandelen van een klacht.

Je kunt haar bereiken via het algemene nummer van de ECKG 023-7001210 of per mail via info@eckg-jd.nl.

U kunt ook direct contact opnemen met de geschillencommissie waarbij wij zijn aangesloten. Kijk op de website van de Geschillencommissie Zorg Algemeen voor meer informatie.

Reglementen

We hebben een aantal klachtmogelijkheden. De cliënt beslist welke route hij of zij wil volgen. We horen het graag wanneer je een klacht hebt, maar kunnen ons ook voorstellen dat je dit niet altijd bij een zorgverlener of de organisatie wil vertellen. Voor ondersteuning bij het indienen van je klacht kun je ook gebruik maken van onze cliëntvertrouwenspersoon.

Daarom hebben we onafhankelijke partijen die de cliënt ondersteunt bij klachten. Uitgebreide informatie hierover vindt u hier:

  1. Klachtenfunctionaris > Via Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (Zorg vanuit de Wlz)
  2. Klachtencommissie algemeen - Stichting ECKG (Zorg vanuit de WMO)
  3. Klachtencommissie Jeugdwet - Stichting ECKG (Zorg vanuit de Jeugdwet)
  4. Geschillenregeling Geschillencommissie Zorg Algemeen (Zorg vanuit de Wlz)