Multi Plus Zorg maatregelen Coronavirus

Multi Plus Zorg volgt de officiële adviezen en richtlijnen van de overheid en het RIVM om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen ter bescherming van onze cliënten en de medewerkers. Onze zorgcontinuïteit, kwaliteit en veiligheid staat ook bij de nieuwe maatregelen voorop.

Onze maatregelen vanaf maart 2020

De zorg stopt niet maar wordt wel aangepast als gevolg van de nieuwe richtlijnen.

  • Onze woongroepen blijven open maar in overleg met cliënten, verwijzers en ouders kijken we per cliënt naar wat de beste situatie is. Sommige cliënten willen op de groep blijven maar anderen willen graag bij vader of moeder zijn de komende periode. Hierin kijken we vooral naar de wens van de cliënt en de mogelijkheden in overleg met verwijzers. Op onze woonvoorzieningen hebben we extra hygiënemaatregelen genomen en volgen we de richtlijnen van het RIVM.
  • Daarnaast zullen wij voor een aantal cliënten ook de zorg anders vormgeven door gebruik te maken van telefonisch contact, skype, facetime, mail en alle mogelijke vormen van communicatie zonder direct contact.
  • Alle afstemming overleggen met ketenpartners en instanties zijn afgezegd. In overleg wordt telefonisch afgestemd, gebruik gemaakt van MS Teams of Zoom.

Bereikbaarheid

  • We zijn goed bereikbaar voor al onze cliënten via de begeleiders, mentoren en teamleiders. Hier zijn goede afspraken over gemaakt.
  • Daarnaast zijn wij gewoon telefonisch bereikbaar op ons centrale nummer 085-485 85 30 en via info@multipluszorg.nl

MPZ volgt het nieuws over het coronavirus op de voet. Uiteraard passen wij onze maatregelen aan als er nieuwe richtlijnen of ontwikkelingen zijn. Voor de volledigheid wijzen wij u nog op de website van het RIVM voor meer informatie over het coronavirus.

Informatie voor cliënten van Multi Plus Zorg

Coronavirus: wat betekent het voor mij?

Multi Plus Zorg heeft de adviezen van de overheid overgenomen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Hierdoor kan je begeleiding de komende periode er iets anders uit zien. Graag willen we je hierover informeren. Natuurlijk willen we zo goed mogelijk de begeleiding geven die je van ons gewend bent. De manier waarop we dat doen, is tijdelijk anders als je niet op een 24 uurs locatie woont.

Begeleiding door je begeleider of mentor van MPZ

De begeleiders komen uit veiligheid in deze periode niet bij je thuis langs. Ze zullen je bellen of via facetime contact met je opnemen. Samen kunnen jullie dan kijken wat er nodig is en maken jullie goede afspraken over de begeleiding. Mocht het toch nodig zijn dat de begeleiding langs komt, dan kan dit natuurlijk wel. Dit is dan altijd in overleg met je begeleider. We passen wel hierbij de richtlijnen toe vanuit de overheid om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Afspraken met andere instanties

Deze zeggen we allemaal af en proberen zoveel mogelijk telefonisch te overleggen met elkaar. Ook verschuiven we afspraken tot na 6 april 2020. Is dit voor jou ook nodig dan kun je dit met je mentor/begeleiding afstemmen. Zij gaan dit dan met je regelen.