Multi Plus Zorg

Samen staan wij sterk in zorg

Over ons

Alle jongeren verdienen een goede toekomst. Multi Plus Zorg is opgericht in 2010 biedt moeilijk bereikbare jongeren en (jong)volwassenen met een lichtverstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en/of delinquent gedrag verblijfplaatsen en dagbesteding met als doel onze (jong)volwassenen weer zelfredzaam te maken.

Wij bieden zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en forensische zorg 18+. Voor de WLZ-zorg hebben wij een contract met het Zilveren Kruis zorgkantoor en voor forensische zorg 18+ een contract met het DJI. In de regio Gooi- en Vechtstreek hebben wij een contract met de gemeente voor WMO-zorg. In Amsterdam beiden wij zorg aan jongeren en jongvolwassenen vanuit de Jeugdwet.

Hoe werken wij?

Wij bieden met onze eigen organisatie diverse vormen van integrale zorg, al dan niet in samenwerking met externe partijen. Door de ambulante begeleiding, dagbesteding, begeleid en beschermd wonen kunnen wij intern snel op- en afschalen.

Daarnaast werken we met een fasering binnen MPZ. Afhankelijk van de problematiek en de indicatie krijgen de jongeren door middel van een gefaseerde aanpak op de benoemde domeinen ondersteuning. De fasering is opgenomen in het handelingsplan van de cliënt.  Wanneer de cliënt binnen de fase zelfstandig is kan hij/zij in goed overleg een fase groeien. Het komt ook voor dat cliënten terugvallen naar een vorige fase. Dit proberen we met onze ondersteuning zo veel mogelijk te voorkomen.

Doelstellingen van onze zorg

Om onze cliënten weer deel te laten nemen aan de maatschappij en een positief toekomstperspectief te creëren wordt er gewerkt aan het;

 • Versterken van weerbaarheid; leren erkennen en kennen van eigen grenzen
 • Versterken van een positieve attitude
 • Verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden
 • Leren accepteren van gezag
 • Het bieden van een positief toekomstperspectief door het gebruik van rolmodellen
 • Leren omgaan met negatieve beeldvorming
 • Het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid
 • Het versterken van het zelfbeeld; bewustwording en versterking van de fysieke, emotionele en mentale kracht. Eventueel verdiepen in geloofsovertuiging en culturele herkomst.

Uitgangspunten van onze zorg

 • De nadruk ligt op de kwaliteiten van de cliënt.
 • De cliënt ontwikkelt zich in zijn eigen zelfredzaamheid.
 • Er wordt vooruitgang geboekt, al is het in kleine stapjes.
 • Kwaliteit herkennen en vaardigheden uitbreiden.
 • Bij dagbesteding werken cliënten aan persoonlijke doelen.
 • De activiteiten bieden structuur, arbeidsmatige werkzaamheden en sociale contacten.
 • Er wordt gewerkt met haalbare, realistische doelen.
 • Indien mogelijk de cliënt ondersteunen naar betaald werk.