Jeugdhulp

Hooggespecialiseerde Jeugdhulp (HSJH)

Multi Plus Zorg is binnen Amsterdam (sinds 2021) en de DUO gemeenten (vanaf 2022) gecontracteerd op Hooggespecialiseerde Jeugdhulp (segment C) en is onderdeel van één van de kernpartners samen met Stichting Verenigdede Jeugdhulp.

Sinds 2022 is Multi Plus Zorg tevens gecontracteerd voor de jeugdhulp op het segment Verblijf in de regio:

  • Zaanstreek-Waterland
  • Amstelveen-Aalsmeer

De begeleiding/behandeling is zeer intensief en gestructureerd, ter voorkoming van verwaarlozing, maatschappelijke overlast, voorkomen/ verkleinen van de kans op recidive en op het afwenden van gevaar voor cliënt zelf en anderen in de maatschappij.

Voor ons gecontracteerde jeugdhulp aanbod komen alleen jongens in aanmerking

Multi Plus Zorg beschikt over woonvoorzieningen met 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid, inclusief begeleiding en behandeling. De zeer intensieve zorg die wij bieden is een gecombineerde vorm waarbij behandeling en begeleiding geïntegreerd worden in verband met weerstand van de cliënt betreffende conventionele behandeling. Indien van toepassing is er vanuit Multi Plus Zorg toezicht op een avondklok, enkelband, taakstraf en/of andere bepalingen uit een vonnis. Er is een focus bij cliënt om zich te ontwikkelen en doelen te realiseren in samenspraak met verwijzer GI/ toezichthouder en alle betrokken ketenpartners. De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van cliënt naar de hoogst mogelijke vorm van zelfredzaamheid en zelfstandigheid op alle leefdomeinen. MPZ biedt training aan in een sportschool wanneer de wens daar ligt ten behoeve van bijvoorbeeld agressieregulatie. Er is een systeem gerichte aanpak door MPZ, indien mogelijk in de omgeving van jongere: contact met familie, positieve contacten met vrienden en naaste omgeving van cliënt worden ondersteund en er is tevens ondersteuning bij alle praktische zaken. Binnen de ketenpartners is er een nauwe samenwerking over de ontwikkeling en gedrag van betrokkene. Er is bijvoorbeeeld frequent overleg met alle ketenpartners middels UVO’s. De begeleiding/behandeling is zeer intensief en gestructureerd, met voorkoming van verwaarlozing, maatschappelijke overlast, voorkomen/ verkleinen van de kans op recidive en op het afwenden van gevaar voor cliënt zelf en anderen in de maatschappij.

Uitsluitingscriteria MPZ

  • Verslavingsproblematiek.
  • Ernstige psychiatrische problematiek
  • Cliënten jonger dan 14 jaar
  • Zedendelinquenten
  • Seksespecifieke problematiek