Reactie Multi Plus Zorg op berichtgeving media

Wij werken op diverse manieren continu aan de kwaliteit van zorg. Wij hebben een ISO 9001:2015 keurmerk. Wil je meer lezen over de manier waarop wij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg werken?

Naar aanleiding van het artikel in het Parool op 24 februari en andere mediakanalen zoals Crimesite met de titel ‘Kwetsbare jongens geronseld als “soldaten” bij projecten begeleid wonen” reageren wij op dit artikel. Op 24 februari is ook al de reactie geplaatst door Nordin Bensellam, de bestuurder van Multi Plus Zorg.

‘Doordat een paar jongens die bij ons woonden, weer misdrijven pleegden, worden wij afgeschoten’. Bensellam vreest dat zijn organisatie en de vele jongens die het goed doen ‘schade lijden’ door dit artikel, dat zij Multi Plus Zorg neerzet als broeinest van criminaliteit’. Zo zet je alles in de fik en gaan de gemeenten en de organisaties die de jongens naar ons verwijzen, naar ons wijzen. Terwijl wij de jongens nog een kans geven. We nemen zelfs die jongen aan die op de dodenlijst staat, maar worden nu als zwart schaap aangewezen.” Dat jongens in de begeleidwonenprojecten worden geworven voor zware misdrijven, vindt Bensellam te kort door de bocht. Ze worden geworven op straat, in buurthuizen of voetbalclubs. Ze zijn daders en slachtoffers tegelijk, vergelijkbaar met slachtoffers van loverboys. Hiermee bedoelen wij dat criminele organisaties soms op dezelfde manier als loverboys, hun slachtoffers ronselen. Daardoor worden deze jongeren, die criminele activiteiten uitvoeren, dader en slachtoffer. 

De doelgroep van Multi Plus Zorg

Multi Plus Zorg biedt onder andere hulpverlening aan jongeren en jongvolwassen met een forensische achtergrond. Wij benadrukken ‘onder andere’, omdat onze doelgroep breder is. Wij bieden ook hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen zonder forensische achtergrond en aan cliënten die zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg.

Wij zijn gespecialiseerd in de hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen met een forensische achtergrond. Dit zijn kwetsbare jongeren, die zoals de directeur van Boomerang Zorg ook stelt in het artikel in het Parool, waarbij wij vaak de eindhalte zijn. Ze hebben vaak al een lange geschiedenis van hulpverlening en kunnen bijna nergens meer terecht. Wij bieden ze een tweede kans om te werken aan een toekomst zonder recidive.

Jeugd, jongvolwassenen en criminaliteit

Multi Plus Zorg ziet in de praktijk dat kwetsbare jongeren, die beïnvloedbaar zijn en ingezet worden voor criminele activiteiten. Dit gebeurt buiten de muren van Multi Plus Zorg. Wij zien de afgelopen jaren een verharding van deze doelgroep waarbij wapengeweld en steeds grotere wapens ons grote zorgen baren. LVB-problematiek speelt hier een belangrijke rol in. Met onze hulpverlening en samenwerking binnen de keten proberen wij hier grip op te krijgen. We werken aan problematiek binnen verschillende leefgebieden en nemen deel aan ketennetwerken zoals de Top600 en Top400. Daarnaast maken wij ons hard om dit breed binnen de keten te bespreken in het vinden naar oplossingen om te zorgen dat onze jongeren niet afglijden naar criminaliteit.

Mogelijkheden en grenzen aan de zorg

Multi Plus Zorg is een open setting. Dat betekent dat wij geen vrijheidsbeperking mogen toepassen. Wij kunnen onze jongeren en jongvolwassenen niet verplichten om binnen de muren te blijven en daarnaast hebben wij niet altijd zicht op wat ze buiten de muren doen en/of wie ze ontmoeten. Bijvoorbeeld als ze naar school of werk gaan. De doelgroep wordt complexer, maar de (on)mogelijkheden die wij hebben maakt dat wij tot onze grote spijt niet altijd tijdig kunnen ingrijpen.

Tot slot willen wij reageren op de stelling in het artikel in het Parool dat er wordt gewezen naar buurthuizen en sportverenigingen. Multi Plus Zorg is van mening dat het een breed maatschappelijk probleem is waar we een gezamenlijke verantwoordelijkheid in hebben. Daarbij kan er niet gewezen worden naar specifieke instanties. Social media speelt hier namelijk ook een grote rol in. We moeten met elkaar de dialoog aan blijven gaan, signalen wegen en samen met de jongeren naar een toekomst toewerken zonder criminele activiteiten.

Als u vragen heeft over deze informatie dan kunt u contact opnemen via de Backoffice, info@multipluszorg.nl of via het telefoonnummer  085 485 85 30.

Samenwerkende partners

Snel in contact?

Heb jij snel hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op.
Bel ons direct

085 485 85 30

Klaar om geholpen te worden?

Ben je op zoek naar zorg of ondersteuning thuis van Multi Plus Zorg, of wil je meer informatie over onze diensten? Bij Multi Plus Zorg zijn wij er voor iedereen, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging. Meld je vandaag nog aan. Bij Multi Plus Zorg staan wij klaar om je te ondersteunen en te begeleiden naar een betere toekomst.

085 485 85 30

Openingstijden kantoor

09.00 - 17.00

Bereikbaarheid bij Crisis

24/7

Bel mij terug

screenshot-oude-website
Nieuwe look, vertrouwde ervaring!
We hebben onze website vernieuwd om uw ervaring te verbeteren. Ontdek de frisse updates en geniet van het vertrouwde gemak. Klik gerust rond en laat ons weten wat u ervan vindt!