Projecten

Projecten

Veel van onze cliënten hebben door complexe problematiek geen passend onderwijs of werk en staan ver van de arbeidsmarkt. Multi Plus Zorg vindt het belangrijk dat er een goede daginvulling is en samen aan de basis voor een passende toekomst gewerkt wordt. Samen met de begeleiding en professionals op school, stage of werkvloer, worden cliënten gestimuleerd om actief aan de slag te gaan met vaardigheden en competenties die bij hun mogelijkheden aansluiten.

Stimuleren

We proberen de cliënten bij MPZ te stimuleren om een actieve bijdrage in deze maatschappij te leveren. Wanneer er aan een project wordt gewerkt, krijgen de cliënten het gevoel dat ze zich nuttig maken en stimuleren wij de cliënten zich zo op een eigen toekomst voor te bereiden.

Ervaring

We proberen de cliënten zoveel mogelijk ervaring voor de toekomst op te laten doen. Ervaring betekent veelzijdigheid, en een brede kennis en veel verschillende kwaliteiten zorgen voor een betere kans op de arbeidsmarkt

Sociaal contact

Door samen met anderen aan projecten te werken, geven we iedereen de kans om sociale contacten op te doen en soms weer opnieuw sociale vaardigheden aan te leren of deze te versterken.

Stichting Karam

In samenwerking met stichting Karam helpen de cliënten bij het ophalen, repareren en klaarmaken van hulpgoederen die bestemd zijn voor transport naar hulpbehoevende plekken. Hierbij kan aan rolstoelen, rollators, ziekenhuisbedden, kleding en schoolspullen gedacht worden. Er zijn regelmatig projecten waar de jongeren mee mogen gaan naar andere landen om de spullen onder begeleiding te brengen en te overhandigen. Dit is een leerzame en zinvolle manier om kennis te maken met anderen die het minder hebben. Meer over het project Winning Wheels

Said & Lody

MPZ verzorgt een programmaonderdeel bij opleidingsbezoeken van officieren van Justitie in opleiding. Samen met cliënten gaan we in gesprek met de toekomstige officieren van justitie en laten de wereld van de jongeren zien. Tevens geven onze jongeren tijdens het bezoek kickboksen lessen aan de...

Bensy Gym

Er wordt individueel en in groepsverband aandacht besteed aan contactsport en agressieregulatietraining met een personal trainer. Tevens bieden zij voor een aantal jongeren werkervaringsplekken in de ondersteunende functies (horeca, schoonmaak e.d.). In de wijk Bos & Lommer speelt Bensy Gym een belangrijke rol onder de jeugd.

Car Cleaning Plus

Bij Car Cleaning Plus krijgen de cliënten de kans om extern kennis te maken met basisvaardigheden die horen bij een autoschadeherstel- en autopoetsbedrijf. Bijvoorbeeld demontage, plaatwerk, auto’s poetsen, auto’s wassen en interne reiniging.

Creatieve dagbsteding

Cliënten kunnen bij MPZ van creatieve dagbesteding gebruik maken. Hier worden verschillende projecten aangeboden rondom fotografie, video en schilderen. Samen met de deelnemer wordt er gekeken naar wat het beste aansluit bij de wensen met als doel het stimuleren van creatieve ontwikkeling en het vinden van een passende dagbesteding.

Top600 aanpak

MPZ krijgt regelmatig hulpvragen voor intensieve begeleiding van jongeren die in de lijst van de Top600 aanpak staan. Deze jongeren hebben contact gehad met justitie of hebben in (jeugd)detentie gezeten. MPZ is één van de ketenpartners om de dagelijkse routine en structuur (na straf/detentie) op de rails te krijgen en te werken aan persoonlijke doelen en resocialisatie die deze jongeren motiveren. Een voorwaarde is dat zij aantoonbaar de wil hebben om hun kansen op de opleidingsmarkt naar vermogen te vergroten.

Werkplaats

Binnen de verschillende werkplaatsen leren cliënten verschillende vaardigheden. Multi Plus Zorg is verder bezig om met andere partners een werkplaats op te zetten die mogelijkheden biedt om leren en werken in verschillende branches te realiseren.