Hooggespecialiseerde Jeugdhulp (HSJH)

Multi Plus Zorg is binnen Amsterdam (sinds 2021) en de DUO gemeenten (vanaf 2022) gecontracteerd op Hooggespecialiseerde Jeugdhulp (segment C) en is onderdeel van één van de kernpartners samen met Stichting Verenigdede Jeugdhulp.

Sinds 2022 is Multi Plus Zorg tevens gecontracteerd voor de jeugdhulp op het segment Verblijf in de regio:

Hoe ziet de zorg eruit?

De begeleiding/behandeling is zeer intensief en gestructureerd, ter voorkoming van verwaarlozing, maatschappelijke overlast, voorkomen/ verkleinen van de kans op recidive en op het afwenden van gevaar voor cliënt zelf en anderen in de maatschappij.

Multi Plus Zorg beschikt over woonvoorzieningen met 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid, inclusief begeleiding en behandeling. De zeer intensieve zorg die wij bieden is een gecombineerde vorm waarbij behandeling en begeleiding geïntegreerd worden in verband met weerstand van de cliënt betreffende conventionele behandeling. Indien van toepassing is er vanuit Multi Plus Zorg toezicht op een avondklok, enkelband, taakstraf en/of andere bepalingen uit een vonnis. 

Er is een focus bij cliënt om zich te ontwikkelen en doelen te realiseren in samenspraak met verwijzer GI/ toezichthouder en alle betrokken ketenpartners. De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van cliënt naar de hoogst mogelijke vorm van zelfredzaamheid en zelfstandigheid op alle leefdomeinen. MPZ biedt training aan in een sportschool wanneer de wens daar ligt ten behoeve van bijvoorbeeld agressie regulatie. 

Er is een systeem gerichte aanpak door MPZ, indien mogelijk in de omgeving van jongere: contact met familie, positieve contacten met vrienden en naaste omgeving van cliënt worden ondersteund en er is tevens ondersteuning bij alle praktische zaken. Binnen de ketenpartners is er een nauwe samenwerking over de ontwikkeling en gedrag van betrokkene. Er is bijvoorbeeld frequent overleg met alle ketenpartners middels UVO’s. De begeleiding/behandeling is zeer intensief en gestructureerd, met voorkoming van verwaarlozing, maatschappelijke overlast, voorkomen/ verkleinen van de kans op recidive en op het afwenden van gevaar voor cliënt zelf en anderen in de maatschappij.

Wachtlijst Jeugdhulp: < 5 weken (laatst gewijzigd op 05-10-2023)

Voor wie

Voor ons gecontracteerde jeugdhulp aanbod komen alleen jongens in aanmerking.

Overige links naar externe websites

https://www.kieszo.nl/  laat je waardering achter over Multi Plus Zorg als je zorg krijgt vanuit de Regio Gooi- en Vechtstreek.

Uitsluitingscriteria JSH

Crisisopvang

Bij Multi Plus Zorg bieden we 24/7 crisisopvang voor jongeren in acute noodsituaties. Onze aanpak richt zich op het bieden van onmiddellijke veiligheid en stabiliteit, gevolgd door intensieve begeleiding en behandeling. Dit zorgt ervoor dat jongeren snel de juiste hulp krijgen om weer op eigen benen te kunnen staan.Voor meer informatie over onze specifieke locaties, bezoek dan de pagina’s voor Crisisopvang Amsterdam, Crisisopvang AlmereCrisisopvang Rotterdam en Crisisopvang Utrecht.

Begeleid Wonen in Amsterdam

Multi Plus Zorg biedt begeleid wonen in Amsterdam, waarbij jongeren persoonlijke begeleiding en ondersteuning ontvangen in een veilige woonomgeving. Ons doel is om jongeren te helpen zelfstandigheid te ontwikkelen en een stabiele toekomst op te bouwen. We werken nauw samen met lokale instanties om de beste zorg en ondersteuning te bieden.

Samenwerkende partners

Snel in contact?

Heb jij snel hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op.
Bel ons direct

085 485 85 30

Klaar om geholpen te worden?

Ben je op zoek naar zorg of ondersteuning thuis van Multi Plus Zorg, of wil je meer informatie over onze diensten? Bij Multi Plus Zorg zijn wij er voor iedereen, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging. Meld je vandaag nog aan. Bij Multi Plus Zorg staan wij klaar om je te ondersteunen en te begeleiden naar een betere toekomst.

085 485 85 30

Openingstijden kantoor

09.00 - 17.00

Bereikbaarheid bij Crisis

24/7

Bel mij terug