MULTIsignaal

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij bij jou betrokken zijn. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om jou zo goed mogelijk te helpen.

Hoe werkt het?

Soms lopen dingen niet zo lekker in je leven. Je hebt bijvoorbeeld geen goede relatie met je ouders. Je hebt problemen op school of je spijbelt. Of je vader of moeder heeft problemen. Er kan natuurlijk ook iets heel anders aan de hand zijn. Hoe dan ook: omdat het even niet zo goed gaat, kan het gebeuren dat er meerdere professionals betrokken zijn bij jou om jou te helpen. Dan is het wel belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat jij telkens hetzelfde verhaal moet doen. De professionals die bij jou betrokken zijn, geven dit daarom aan in de Verwijsindex.

Bekijk deze informatievideo over de werking van de MULTIsignaal Verwijsindex:

Wat staat er in?

In de Verwijsindex leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment bij jou betrokken zijn. Er staat geen inhoudelijke informatie in! Alleen je naam, geslacht, geboortedatum en de gegevens van de professional. De Verwijsindex vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn. Een professional kan voor maximaal 2 jaar aangeven bij jou betrokken te zijn. Daarna wordt het gegeven van betrokkenheid 5 jaar bewaard. De professional mag wel altijd afwegen om opnieuw aan te geven bij jou betrokken te zijn.

Wat gebeurt er bij een match?

Wanneer twee (of meer) professionals aangeven dat ze bij jou betrokken zijn, ontstaat er een match. De betrokken professionals krijgen dan een e-mail dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zij kunnen dan contact met elkaar opnemen, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om jou zo goed mogelijk te helpen. Wanneer de professional na een match inhoudelijke informatie wil delen met een andere professional, wordt hiervoor eerst toestemming gevraagd. Uiteraard speel jij hier ook een rol in!

Veilig

De MULTIsignaal Verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet ook volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De professional informeert jou wanneer hij gebruik wil maken van de Verwijsindex. Wanneer je tussen de 12 en 16 jaar bent, informeert hij ook je ouders/verzorgers. Wanneer je 16 jaar of ouder bent, dan vraagt hij toestemming aan jou of hij je ouders mag informeren.

Wie heeft toegang?

Aan de MULTIsignaal Verwijsindex doen alleen organisaties mee die werken met kinderen/jongeren (0 tot 23 jaar). Het is niet mogelijk om de Verwijsindex te raadplegen. Een professional kan alleen zien of andere professionals bij jou betrokken zijn, als hij zijn eigen betrokkenheid in de Verwijsindex heeft aangegeven.

Wat zijn je rechten?

Registratie in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan de jongere (aan jou dus!). Vanaf 16 jaar is kennisgeving alleen aan de jongere zelf verplicht.

Betrokkenen hebben een aantal andere rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op verzet.

Je kunt via de gemeente waar je woonachtig bent gebruik maken van je rechten. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Meer informatie hieromtrent kun je terugvinden op de website van de Verwijsindex in je eigen regio.