Zorgaanbod

Wij hebben brede en jarenlange kennis en ervaring met de doelgroep LVB, Jeugd-GGZ en gedragsproblematiek. Onze innovatieve methodische aanpak voor de problematiek van jongeren met een recidiverisico is na onderzoek beschreven in een boek. Bij een deel van onze jeugdigen speelt de top 600 problematiek. Ons hulpaanbod is erop gericht het recidiverisico te verminderen en jeugdigen zo zelfstandig mogelijk terug te laten keren naar de maatschappij. Dit is niet alleen een bevordering in het leven van de jeugdige zelf, maar vergroot ook de veiligheid in de maatschappij. Ons aanbod is gericht op het stabiliseren van de situatie, terugval voorkomen, het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij. Cliënten passen doorgaans in meerdere categorieën van zorg; VG, LVG, GGZ, forensische zorg.

Cliënten hebben de behoefte om vaardigheden en talenten te ontwikkelen die ze later nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij, al zal een groot deel van onze cliënten een blijvende behoefte aan ondersteuning hebben. De cliënt heeft beperkingen in het vermogen om een adequaat oordeel te vormen over dagelijks voorkomende situaties. Het gaat hierbij om zelfredzaamheid op het gebied van sociale redzaamheid, probleemgedrag, psychisch functioneren of geheugen en oriëntatie.

We bieden zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en forensische zorg 18+. Voor de Wlz-zorg hebben wij een contract met het Zilveren Kruis zorgkantoor en voor forensische zorg 18+ een contract met het DJI. In de regio Gooi- en Vechtstreek hebben wij een contract met de gemeente voor WMO-zorg. In Amsterdam beiden wij zorg aan jongeren en jongvolwassenen vanuit de Jeugdwet.

Insluitingscriteria

  • Jeugdigen vanaf 14 jaar.
  • Jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 23
  • Cliënten met LVB-problematiek. (18+)
  • Cliënten met een indicatie voor Wlz-zorg met een VG-pakket. (18+)

Uitsluitingscriteria

  • Cliënten met ernstige verslavingsproblematiek.
  • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek zoals schizofrenie.
  • Kinderen tot 14 jaar.
  • Zedendelinquenten
  • Meiden specifieke problematiek (loverboy)

WLZ

Multi Plus Zorg heeft een contract met Zorgkantoor Zilveren Kruis. Dat betekent dat wij de zorg leveren in de vorm van Zorg in Natura. Het is niet mogelijk om dit in de vorm van een Persoonsgebonden budget aan te bieden.

WMO

Multi Plus Zorg heeft een contract met de Gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek voor zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Jeugdhulp

Hooggespecialiseerde Jeugdhulp door ervaren professionals met kennis van de straat.

Crisisopvang

Multi Plus Zorg biedt 24/7 crisisopvang voor directe hulp in acute situaties. Onze intensieve begeleiding en behandeling richten zich op veiligheid en stabiliteit, met als doel snelle en effectieve ondersteuning.

Begeleid Wonen Amsterdam

Bij Multi Plus Zorg in Amsterdam krijgen cliënten persoonlijke begeleiding en ondersteuning in een veilige woonomgeving. Ons doel is om cliënten te helpen naar zelfstandigheid en een betere toekomst.

Samenwerkende partners

Snel in contact?

Heb jij snel hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op.
Bel ons direct

085 485 85 30

Klaar om geholpen te worden?

Ben je op zoek naar zorg of ondersteuning thuis van Multi Plus Zorg, of wil je meer informatie over onze diensten? Bij Multi Plus Zorg zijn wij er voor iedereen, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging. Meld je vandaag nog aan. Bij Multi Plus Zorg staan wij klaar om je te ondersteunen en te begeleiden naar een betere toekomst.

085 485 85 30

Openingstijden kantoor

09.00 - 17.00

Bereikbaarheid bij Crisis

24/7

Bel mij terug

screenshot-oude-website
Nieuwe look, vertrouwde ervaring!
We hebben onze website vernieuwd om uw ervaring te verbeteren. Ontdek de frisse updates en geniet van het vertrouwde gemak. Klik gerust rond en laat ons weten wat u ervan vindt!