WLZ

Multi Plus Zorg heeft een contract met Zorgkantoor Zilveren Kruis. Dat betekent dat wij de zorg leveren in de vorm van Zorg in Natura. Het is niet mogelijk om dit in de vorm van een Persoonsgebonden budget aan te bieden.

Wij bieden deze zorg in de vorm van een Volledig Pakket Thuis voor de doelgroep met een ZZP-pakket VG. Afhankelijk van de zorgzwaarte en hulpvraag kunnen wij deze zorg bieden aan cliënten met een verstandelijke beperking.

Voor deze zorg heb je een indicatie nodig van het CIZ. Het CIZ onderzoekt of je recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Je hebt dan 24 uur zorg of toezicht (in de nabijheid) nodig.

Hoe ziet de zorg eruit? 

Met een Volledig Pakket Thuis woon je wel zelfstandig en door middel van een begeleidingsplan maken wij afspraken over de doelen, acties en uren begeleiding. Als je een geldige indicatie hebt dan kijken wij eerst samen of je een passend aanbod kunnen bieden. Tijdens een kennismakingsgesprek vertellen we je wat de mogelijkheden zijn en wat we niet kunnen bieden. Jij vertelt over je hulpvraag, je wensen en behoeften.

Als de zorg start maken we samen een plan. Dat doen we op basis van je hulpvraag, behoeften en wensen, risico’s en als je dat wilt betrekken we ook je directe naasten of andere hulpverleners bij het vaststellen van het plan. We bespreken dit tijdens een zorgleefplanbespreking. Als de zorg start heb je continu contact met je persoonlijk begeleider. Hij of zij is je vaste aanspreekpunt. We kijken of er een match is tussen jullie. We rapporteren over de zorg die we je geboden hebben. Je mag hier zelf ook aan meeschrijven.

Minimaal twee keer per jaar evalueren we de zorg. We kijken dan of je doelen behaald zijn en of je plan bijgesteld moet worden. Daarna maken we nieuwe afspraken als dat nodig is.

Eigen bijdrage Wlz

Als je zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg betaal je een eigen bijdrage. Lees hier meer over de eigen bijdrage als je zorg ontvangt vanuit de Wlz.

Insluitingscriteria MPZ

  • Jeugdigen vanaf 14 jaar.
  • Jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 23
  • Cliënten met LVB-problematiek. (18+)
  • Cliënten met een indicatie voor Wlz-zorg met een VG-pakket. (18+)

Uitsluitingscriteria MPZ

  • Cliënten met ernstige verslavingsproblematiek.
  • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek zoals schizofrenie.
  • Kinderen tot 14 jaar.
  • Zedendelinquenten
  • Meiden specifieke problematiek (loverboy)