WMO

Multi Plus Zorg heeft een contract met de regio Gooi- en Vechtstreek voor zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning”. Wij bieden:

  • Persoonlijke verzorging regulier
  • Begeleiding regulier
  • Begeleiding specialistisch
  • Dagbesteding middel
  • Zelfstandig leven

Hoe ziet de zorg eruit? 

Als je een geldige indicatie hebt dan kijken wij eerst samen of je een passend aanbod kunnen bieden. Tijdens een kennismakingsgesprek vertellen we je wat de mogelijkheden zijn en wat we niet kunnen bieden. Jij vertelt over je hulpvraag, je wensen en behoeften.

Als de zorg start maken we samen een plan. Dat doen we op basis van je hulpvraag, behoeften en wensen, risico’s en als je dat wilt betrekken we ook je directe naasten of andere hulpverleners bij het vaststellen van het plan. Als de zorg start heb je continu contact met je persoonlijk begeleider. Hij of zij is je vaste aanspreekpunt. We kijken of er een match is tussen jullie. We rapporteren over de zorg die we je geboden hebben. Je mag hier zelf ook aan meeschrijven.

Minimaal twee keer per jaar evalueren we de zorg. We kijken dan of je doelen behaald zijn en of je plan bijgesteld moet worden. Daarna maken we nieuwe afspraken als dat nodig is.

Eigen bijdrage

Als je zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgt betaal je meestal een eigen bijdrage. Er geldt een maximale eigen bijdrage. Lees hier meer over de eigen bijdrage voor WMO-zorg.

Overige links naar externe websites

https://www.kieszo.nl/  laat je waardering achter over Multi Plus Zorg als je zorg krijgt vanuit de Regio Gooi- en Vechtstreek.

Uitsluitingscriteria WMO MPZ

  • Verslavingsproblematiek.
  • Ernstige psychiatrische problematiek
  • Cliënten jonger dan 18 jaar
  • Zedendelinquenten
  • Seksespecifieke problematiek