Klachtenportaal Zorg

Het kan gebeuren dat een behandeling of geleverde zorg niet voldoet aan jouw verwachting. Lukt het niet de klacht samen naar tevredenheid op te lossen, dan staat het KPZ jou graag bij. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen jou en de organisatie en is niet partijdig. Je kunt dan jouw klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg over de geleverde zorg. De ervaren en onafhankelijke klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg vinden persoonlijk contact vanzelfsprekend. Zij komen naar jou toe voor een gesprek. Heb je advies of ondersteuning nodig, of wil je een klacht indienen over de geleverde zorg? Vul dan het klachtenformulier in.

Indien je al bij het Klachtenportaal Zorg hebt geklaagd over de afgenomen zorg bij Multi Plus Zorg en je vindt dat jouw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kun je van jouw klacht een geschil maken en deze indienen bij de Geschillencommissie KPZ, dit kan ook via het Klachtenportaal Zorg.

Als de klacht wordt doorgezet naar de geschillencommissie, neemt deze commissie de zaak volledig over. In tegenstelling tot de klachtenfunctionaris, treedt de geschillencommissie niet op als bemiddelaar. De commissie geeft in plaats daarvan bindend advies om tot een schikking tussen de partijen te komen. Er zijn kosten verbonden aan het aangaan van een traject via de Geschillencommissie KPZ. Via de volgende link kun je de procedure en bijbehorende documenten vinden: https://geschillencommissiekpz.nl/procedure/