Multi Plus Zorg

Cliënt aanmelden

Aanmelden

Verwijzers, jeugdigen zelf en ouders kunnen een aanmelding doen middels het formulier vooroverleg. Vergeet niet om de overige documenten, zoals genoemd hieronder, mee te sturen. Let op: u dient uw aanmelding via een beveiligde omgeving zoals Zivver te versturen naar info@multipluszorg.nl.

  • Diagnostiek
  • Verslaglegging eerdere hulpverlening
  • Plan van aanpak
  • Vonnis (indien van toepassing).

Privacy

De wijze waarop wij omgaan met uw gegevens ligt vast in ons privacyreglement. U kunt de actuele versie altijd via onze website downloaden. Het aanmeldformulier komt meestal via de e-mail of post binnen. Wij slaan dit document op in het voorlopige cliëntdossier. Als de aanmelding niet leidt tot de start van een zorgtraject vernietigen wij het document binnen 1 maand, tenzij het wettelijk gezien langer bewaard moet worden. Dit communiceren wij dan naar u. Mails met aanmeldformulieren worden binnen 6 maanden verwijderd van de e-mailserver.

Wat kunt u verwachten na het insturen van het aanmeldformulier?

Wij nemen doorgaans dezelfde dag bij binnenkomst telefonisch of per e-mail contact op met degene die de aanmelding heeft gedaan. Tijdens een telefonisch overleg gaan wij na of we op basis van de eerst verkregen informatie een passend aanbod kunnen bieden. Als dat het geval is zullen wij een kennismakingsgesprek inplannen. Als wij geen passend aanbod kunnen doen leggen wij de aanmelding terug bij de aanmelder.