Gedragswetenschapper

Word de drijvende kracht achter verandering als Gedragswetenschapper bij Multi Plus Zorg. Zet je expertise in om het leven van cliënten te transformeren en bij te dragen aan de ontwikkeling van een gezondere samenleving. Bij ons krijg je de kans om je kennis toe te passen in een dynamische omgeving, waar jouw inzichten en begeleiding essentieel zijn voor het welzijn van onze cliënten.

Over MPZ

Multi Plus Zorg (MPZ) is een kleinschalige, multiculturele zorginstelling voor jeugdigen en (jong)volwassenen met onder andere een licht verstandelijke beperking en bijkomende (complexe) problematiek (met een justitieel verleden). MPZ heeft locaties in ‘t Gooi en in Amsterdam. Wij bieden ambulante begeleiding, begeleid en beschermd wonen, crisiszorg en behandeling. Vanuit de Jeugdwet, WMO, Wlz en forensische zorg 18+. MPZ biedt deze zorg om de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven te vergroten. 

Wij zijn een cultuur sensitieve zorgorganisatie. Wij maken ons sterk voor jongeren en jongvolwassenen die zich vaak niet meer gezien of gehoord voelen in de maatschappij. Op basis van onze kernwaarden en een sterk “WIJ” gevoel, bieden onze bevlogen medewerkers kwalitatieve zorg binnen verschillende fases in hun leven. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van jeugdigen en (jong)volwassenen realiseren wij ontwikkeling. Wij denken en handelen regelmatig “out of the box” en bieden op respectvolle wijze maatwerk, zodat wij doorbraken realiseren in de meest complexe situaties en goede resultaten boeken.

Functie Omschrijving

Vanuit je deskundigheid vul je de rol van regiebehandelaar uit en je coördineert het traject van cliënten van aanmelding tot einde zorg. Je doet dit op basis van een systematische en methodische aanpak gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. Daarnaast doe je dit op basis van inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek. Je past, passend bij het traject van de cliënt, behandelmethodieken toe als onderdeel van het integrale plan van de cliënt. Je ondersteunt collega’s uit het zorgteam bij het uitvoeren van taken en doelstellingen van de cliënt. Waar nodig stuur je bij. Je onderhoud contacten met verwijzers en direct betrokkenen van de cliënt en neemt deel aan
interne werkgroepen of extern georganiseerde bijeenkomsten.

Vanuit je deskundigheid vul je de rol van regiebehandelaar uit en je coördineert het traject van cliënten van aanmelding tot einde zorg. Je doet dit op basis van een systematische en methodische aanpak gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en vanuit inzichten uit de (ontwikkelings)psychologie. Je ondersteunt collega’s uit het zorgteam bij het uitvoeren van taken en doelstellingen van de cliënt. Waar nodig stuur je bij. Ook draag je bij aan de professionele ontwikkeling van de jeugdzorgwerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training.

Je biedt ook praktische opvoedondersteuning als je binnen het gezinssysteem werkt. Je ondersteunt en begeleidt op basis van de individuele plannen. Je zet samen met je collega’s een pedagogisch klimaat neer. Je draagt zorg voor goede rapportages en overdracht.

Je begeleidt de cliënt bij hun persoonlijk, sociaal en maatschappelijk functioneren. Je observeert, verzorgt, begeleidt en stimuleert de cliënten die beschermd of begeleid wonen. Je zorgt ervoor dat de cliënten zich thuis voelen in hun eigen woonomgeving. Dit alles op basis van het hulpverleningsplan, dat per cliënt is opgesteld. In de functie van begeleider werk je in nauw teamverband met collega’s en heb je contact met ketenpartners (zoals andere hulpverleners) en familie van de cliënt om de begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is het verzorgen van een goede rapportage een dagelijkse taak. Belangrijk is dat je bekend bent met het begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking en (complexe) gedragsproblematiek (met een justitieel verleden).

Cliëntgebonden taken

Taken rondom het werken met jeugdigen, opvoeders en/of andere cliënten, o.a.:

Cliëntgebonden taken

Functie eisen

Je hebt een afgeronde WO-opleiding als psycholoog, orthopedagoog of gedragswetenschapper en bent SKJ-geregistreerd. Je hebt (bij voorkeur) enkele jaren werkervaring opgedaan, waarbij je een rol speelde op inhoud en proces. Je bent een teamplayer, van nature een sterke communicator en je bent analytisch maar verzandt niet in de details. Verder vind je het leuk om op een laagdrempelige manier met diverse collega’s intensief samen te werken. Je bent een open en bereikbare persoonlijkheid, staat stevig in je schoenen, communicatief sterk, verbindend, cultuursensitief, open en je kunt goed organiseren en prioriteren.

Aanbod

Sollicitatieformulier

screenshot-oude-website
Nieuwe look, vertrouwde ervaring!
We hebben onze website vernieuwd om uw ervaring te verbeteren. Ontdek de frisse updates en geniet van het vertrouwde gemak. Klik gerust rond en laat ons weten wat u ervan vindt!