Multi Plus Zorg

Gedragswetenschapper

Begeleider Specifieke Doelgroepen Locatie ’t Gooi of Locatie Amsterdam

Multi Plus Zorg biedt zorg aan jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, lichte psychische en/of forensische problematiek. We doen dit in hun omgeving waarbinnen ze functioneren (thuis, school, werk en netwerk/omgeving). Wat onze organisatie krachtig maakt is dat wij op een vraaggerichte manier te werk gaan en de begeleiding aan laten sluiten bij de hulpvraag en mogelijkheden van een systeem. Op deze manier kunnen we ondersteuning bieden op meerdere gebieden tegelijk. We bieden (24-uurs) verblijfsplaatsen, (ambulante) begeleiding en behandeling.

We zoeken een ervaren (het liefst)gedragswetenschapper/ psycholoog/ orthopedagoog voor (32-36uur per week) op de locatie in Amsterdam. Mocht je minder ervaren zijn, willen we je ook uitnodigen om te reageren want we kijken vooral naar je deskundigheid en match met onze organisatie en de doelgroep waarmee we werken. Omdat we geen grote zorginstelling zijn, zoeken we iemand die meerdere taken naast elkaar kan oppakken en flexibel ingesteld is.

Functieomschrijving

Vanuit je deskundigheid vul je de rol van regiebehandelaar uit en je coördineert het traject van cliënten van aanmelding tot einde zorg. Je doet dit op basis van een systematische en methodische aanpak gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. Daarnaast doe je dit op basis van inzichten uit de
ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek. Je past, passend bij het traject van de cliënt, behandelmethodieken toe als onderdeel van het integrale plan van de cliënt. Je ondersteunt collega’s uit het zorgteam bij het uitvoeren van taken en doelstellingen van de cliënt. Waar nodig stuur je bij.

Je onderhoud contacten met verwijzers en direct betrokkenen van de cliënt en neemt deel aan
interne werkgroepen of extern georganiseerde bijeenkomsten.

Vanuit je deskundigheid vul je de rol van regiebehandelaar uit en je coördineert het traject van cliënten van aanmelding tot einde zorg. Je doet dit op basis van een systematische en methodische aanpak gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en vanuit inzichten uit de
(ontwikkelings)psychologie. Je ondersteunt collega’s uit het zorgteam bij het uitvoeren van taken en doelstellingen van de cliënt. Waar nodig stuur je bij. Ook draag je bij aan de professionele ontwikkeling van de jeugdzorgwerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training.

Cliëntgebonden taken
Taken rondom het werken met jeugdigen, opvoeders en/of andere cliënten, o.a.:

 • Diagnostisch onderzoek.
 • Inzetten en toepassen van passende en effectieve interventies.
 • Coördinatie van het primaire proces.
 • Vaststellen van integrale hulpverleningsplannen.
 • Deelname aan en vormgeven van multidisciplinaire overleggen.
 • Tijdig advies over op-/afschalen van de zorg.

Organisatiegebonden taken:

 • Meedenken over beleidsmatige kwesties rondom het primaire proces.
 • Ondersteuning van stafmedewerkers bij het vaststellen van procedures en protocollen
  rondom het primaire proces.
 • Aansturen van de zorgteams.
 • Deskundigheidsbevordering van collega’s.

Functie-eisen

Je hebt een afgeronde WO-opleiding als psycholoog, orthopedagoog of gedragswetenschapper en bent SKJ-geregistreerd. Je hebt (bij voorkeur) enkele jaren werkervaring opgedaan, waarbij je een rol speelde op inhoud en proces. Je bent een teamplayer, van nature een sterke communicator en je bent analytisch maar verzandt niet in de details. Verder vind je het leuk om op een laagdrempelige manier met diverse collega’s intensief samen te werken. Je bent een open en bereikbare persoonlijkheid, staat stevig in je schoenen, communicatief sterk, verbindend, cultuursensitief, open en je kunt goed organiseren en prioriteren.

Kennis en ervaring:

 • Academische opleiding (ontwikkelingspsychologie, (ortho)pedagogiek of GZ-psycholoog).
 • Bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring in de functie van Gedragswetenschapper in de jeugdhulpverlening;
 • SKJ-registratie;
 • Basisaantekening psychodiagnostiek;
 • Kennis van complexe problematiek zoals GGZ, LVB-problematiek en risicojeugd;
 •  Kennis en ervaring op gebied van evidence-based richtlijnen en effectieve interventies;
 • Kennis van de eerstelijnszorg en het sociaal domein;
 • Kennis van beschermde factoren en risicofactoren;
 • Je werkt cultuursensitief;
 • Signaleert trends en ontwikkelingen in het zorglandschap;
 • Wet- en regelgeving in de gezondheidszorg ( zoals WLZ, de WMO, Jeugdwet, ZvW en
  aanverwante professionele standaarden, kwaliteitskaders en wettelijke kaders).
 • Je houdt actuele ontwikkelingen binnen je eigen beroepsgroep bij en handelt op basis van de
  voor jou geldende beroepscode / competentieprofiel. 

Aanbod

 • Een prettige informele werksfeer in een klein team;
 • Voldoende inhoudelijke uitdagingen binnen de functie incl. trainingen;
 • Een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden; tablet-/laptop-regeling;
  reiskostenvergoeding, pensioen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, mobiele telefoon,
  individueel loopbaanbudget, vakantiegeld, tegemoetkoming bij zorgverzekering;
 • Aan het einde van het jaar ontvangen je bij ons een eindejaarsuitkering;
 • Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg);
 • Salaris van minimaal EUR 3.285,- tot maximaal EUR 5.858,- op basis van 36 uur per week. Dit
  is conform CAO Sociaal Werk (van toepassing bij afgeronde academische opleiding zoals
  omschreven + SKJ registratie, afhankelijk van aantal jaren werkervaring);
 • Een jaarcontract met uitzicht op verlenging. 

 

Sollicitatieprocedure:
Heb je vragen of interesse? Neem contact met ons op telefonisch via Joyce Zweeris,
085-4858530 of stuur je CV + motivatie naar j.zweeris@multipluszorg.nl. Bij aanstelling vragen wij
een Verklaring omtrent gedrag (VOG) en referenties.