Forensische zorg

Multi Plus Zorg heeft een contract met het DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) voor forensische zorg 18+ (IFZO). Dat betekent dat je bij ons terecht kunt met een strafmaatregel om terug te keren in de maatschappij na detentie.

Het belangrijkste doel is dat we binnen de kaders van je strafmaatregel samen met jou gaan kijken wat er nodig is om terug te keren in de maatschappij. We kunnen kijken naar onderwijsmogelijkheden en/of wat er nodig is om een betaalde baan te krijgen. Deze afspraken leggen we vast in je persoonlijke plan.

Hoe ziet de zorg eruit?

Je kunt via een verwijzer of via DJI aangemeld worden bij Multi Plus Zorg. In het vonnis is opgenomen wat de voorwaarden zijn voor je verblijf. Op basis daarvan maken wij afspraken met jou. Je woont op een open groep of semi zelfstandige woning bij Multi Plus Zorg. We werken hierin samen met de reclasseringsambtenaar en andere betrokken hulpverleners.

Voordat je strafmaatregel eindigt moeten wij een advies geven over de voortgang en de kans op een terugval. Als je strafmaatregel eindigt kijken we tijdig of je vervolgzorg nodig hebt vanuit de WMO of WLZ.

De zorg die wij bieden vanuit het contract met DJI is vanaf de leeftijd 18+. Als je jonger dan 18 jaar bent wordt de zorg geregeld door de gemeente.

Neem contact met ons op om te informeren voor welke indicaties we gecontracteerd zijn.

Uitsluitingscriteria MPZ

  • Verslavingsproblematiek.
  • Ernstige psychiatrische problematiek
  • Cliënten jonger dan 18 jaar
  • Zedendelinquenten
  • Seksespecifieke problematiek